Namibia

Cộng hòa Namibia

Cộng hòa Namibia (tiếng Anh: Republic of Namibia) là một quốc gia tại miền nam châu Phi. Tên cũ là Tây Nam Phi. Namibia nằm ở phía Tây Nam châu Phi, Bắc giáp Angola, Nam giáp Nam Phi, Đông giáp Botswana, Tây giáp Đại Tây Dương. Diện tích: 825,418 km2 Dân số: 2 triệu người