Visa Ai Cập

Dịch vụ làm visa đi Ai Cập

Hồ sơ làm visa Ai Cập cần các tài liệu sau: 1. Đối với hộ chiếu phổ thông: 1 Form khai xin visa Ai Cập (liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu form). 2 ảnh 4×6 (chụp gần nhất) Thư mời của đối tác (nếu đi làm việc). Công văn gửi ĐSQ gồm: tên

Dịch vụ làm visa đi Ai Cập

HỒ SƠ LÀM VISA ĐI AI CẬP GỒM: Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng 2 tấm hình (4×6,chụp gần nhất) Thư mời của đối tác, doanh nghiệp, … phía Ai Cập Thông tin bên dưới quý khách phải trả lời thông tin đầy đủ : STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 1 Tên cha 2

Dịch vụ làm visa đi quá cảnh tại Ai Cập

Hồ sơ làm visa Ai Cập cần các tài liệu sau: 1. Đối với hộ chiếu phổ thông: 1 Form khai xin visa Ai Cập (liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu form). 2 ảnh 4×6 (chụp gần nhất) Thư mời của đối tác (nếu đi làm việc). Công văn gửi ĐSQ gồm: tên

Dịch vụ làm Visa Ai Cập đi du học (4 ngày)

HỒ SƠ LÀM VISA ĐI DU HỌC TẠI AI CẬP BAO GỒM: Hộ chiếu còn hạn sử dụng 1 Form khai xin visa Ai Cập (liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu form). 2 ảnh 4×6 (chụp gần nhất) Thư mời của trường bên Ai Cập.

Dịch vụ làm Visa Ai Cập đi du học (8 ngày)

Ai Cập được chia thành 26 tỉnh và thành phố Al Uqsur (Luxor), được xếp hạng là một thành phố chứ không phải một vùng thủ hiến. Dưới tỉnh là các khu. Dưới khu là các thành phố và các tổng. Dưới thành phố là các quận. Dưới tổng là các xã. Ai Cập là

Dịch vụ làm Visa Ai Cập đi thăm thân (4 ngày)

HỒ SƠ LÀM VISA AI CẬP ĐI THĂM THÂN BAO GỒM: 1. Đối với hộ chiếu phổ thông: 1 Form khai xin visa Ai Cập (liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu form). 2 ảnh 4×6 (chụp gần nhất) Công văn gửi ĐSQ gồm: tên khách hàng, ngày tháng năm sinh, giới tính… chương