Tổng Quan Châu Phi

Tôn giáo ở châu Phi

Người Phi châu theo nhiều loại tôn giáo, với Kitô giáo và Hồi giáo là phổ biến nhất. Khoảng 40% dân số châu Phi là người theo Kitô giáo và 40% theo Hồi giáo. Khoảng 20% còn lại chủ yếu theo các tôn giáo châu Phi bản địa. Một lượng nhỏ người Phi cũng theo

Hệ ngôn ngữ châu Phi

Theo phần lớn các ước tính thì châu Phi có trên cả ngàn ngôn ngữ. Có 4 hệ ngôn ngữ chính có gốc bản địa ở châu Phi. Hệ ngôn ngữ Phi-Á là hệ ngôn ngữ của khoảng 240 thứ tiếng và 285 triệu người sử dụng trải khắp Bắc Phi, Đông Phi, Sahel và

Dân cư châu Phi

Dân cư châu Phi có thể nhóm một cách thuận tiện theo khu vực mà họ sinh sống ở phía bắc hay phía nam của sa mạc Sahara; các nhóm này được gọi là người Bắc Phi và người Phi hạ Sahara một cách tương ứng. Người Ả Rập-Berber nói tiếng Ả Rập chi phối

Sơ lượt lịch sử châu Phi

Châu Phi là cái nôi của loài người. Trong suốt thời kỳ tiền sử của loài người thì châu Phi giống như các châu lục khác đã không có các quốc gia và chủ yếu là các nhóm người săn bắn theo bầy đàn sinh sống. Khoảng năm 3300 TCN nhà nước Ai Cập cổ

Danh xưng “châu Phi” – Africa

Danh xưng “châu Phi” và “Phi châu” trong tiếng Việt bắt nguồn từ dịch danh Trung văn của từ “Africa” là A Phi Lợi Gia châu (Trung văn: 阿非利加洲), gọi tắt là Phi châu (非洲). Tên gọi Africa được người châu Âu sử dụng thông qua người La Mã cổ đại, là những người sử