Dịch vụ làm visa Algeria đi công tác

Visa di cong tac Algeria

HỒ SƠ XIN VISA ĐI CÔNG TÁC ALGERIA BAO GỒM:

  • Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng.
  • Bản khai xin cấp thị thực (3 bản) đã điền đủ và kí Request Form for visa (Bản khai xin cấp thị thực bằng tiếng pháp). Liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu đơn.
  • 3 ảnh chân dung mầu như nhau, mới chụp (kiểu chụp làm hộ chiếu).
  • Một số giấy tờ cần thiết khác (Vui lòng liên hệ)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>