Dịch vụ làm Visa đi Algeria giá rẻ

1. Hướng dẫn chung

  • Algeria miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (thời gian tạm trú 90 ngày)
  • Cấp thị thực tạm trú hoặc đăng ký cư trú miễn phí cho thành viên Cơ quan đại diên ngoại giao và lãnh sự và thành viên gia đình trong suốt nhiệm kỳ công tác.
  • Cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông miễn thu lệ phí

Lam Visa di Algeria gia re

2. Hồ sơ xin thị thực
a. Điều kiện cấp thị thực

Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng.

b. Hồ sơ

  • Bản khai xin cấp thị thực (3 bản) (liên hệ Du Lịch Việt để lấy mẫu đơn xin thị thực)
  • 3 ảnh chân dung (ảnh màu, giống nhau, chụp gần nhất).
  • Đối với các doanh nghiệp (xin thị thực công việc): cần xuất trình thêm thư mời của đối tác tại Algeria có ghi tên, chi nhánh, địa chỉ, thời hạn lưu trú tại Algeria và điền thêm vào bản khai thông tin về nghề nghiệp để xin thị thực.
  • Đối với phóng viên báo chí (xin thị thực báo chí), cần điền vào bản khai xin cấp thị thực cho phóng viên báo chí.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>