Học bổng toàn phần ngành ngôn ngữ ĐH Rhodes, Nam Phi

Thứ hai – 05/11/2012 09:56

Lĩnh vực nghiên cứu: thay đổi và biến thể ngôn ngữ tại Nam Phi trong bối cảnh toàn cầu hoá. Chương trình hợp tác với các ĐH châu Âu như Meertens Institute (Hà Lan), Stellenbosch University và Northwest University.

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí, khoảng 22.000 USD/năm.

Điều kiện dự tuyển:

– Có bằng cử nhân lọai khá/giỏi trở lên các ngành ngôn ngữ
– Có bằng thạc sĩ (cho chương trình tiến sĩ)
– Thành thạo tiếng Anh, sẵn sàng học ngôn ngữ Afrikaans
– Có kinh nghiệm làm việc và/hoặc công trình nghiên cứu

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>